زودگیر شاتکریت مایع

نوعی مایع افزودنی غیر قلیایی شتاب دهنده واکنش آب و سیمان، مخصوص عملیات شاتکریت تر است که در بتن ریزی در سطوح شیب دار، عملیات ترمیمی مقاطع بتنی و لاینینگ سازه های زیرزمینی کاربرد دارد.