پاورژل میکروسیلیس (سطل ۲۲ کیلوگرم)

این افزودنی با خاصیت پوزولانی بر پایه کربوکسیلات و به حالت ژل بوده و افزاینده خاصیت رئولوژیکی بتن در شکل خمیری می باشد که جهت ساخت بتن نفوذناپذیر و پرمقاومت، ساخت انواع مخازن، استخر، کانال آب و فاضلاب، تصفیه خانه ها و منهول ها و ساخت سازه های در معرض حمله یون های مخرب شیمیایی و مواد خورنده بکار می رود.