گروت آماده ویژه

یک ملات آماده برپایه سیمان با مقاومت زیاد و بدون انقباض می باشد.این ماده باتوجه به ساختار ویژه و دانه بندی اجزای سازنده اش برای پرنمودن فضای خالی زیربیس پلیت ها،اجرای فونداسیون ماشین آلات سنگین و زیرسازی های فولادی و ثابت سازی ستون های پیش ساخته بسیار مناسب می باشد.