کولتار اپوکسی

یک پوشش کولتار اپوکسی سخت شونده با هاردنر پلی آمید می باشد.با توجه به مقاومت بسیار زیاد در برابر خوردگی و مواد شیمیایی جهت لاینینگ مخازن و سرویس دهی در محیط های مستغرق و غیر مستغرق در آب، آب دریا، محلول های نمک و نفت خام مناسب می باشد.