پوشش اپوکسی

یک پوشش بر پایه رزین های اپوکسی نووالاک اصلاح شده،بدون حلال و با مقامت مکانیکی و شیمیایی عالی که جهت محافظت از سطوح بتنی در برابر طیف گسترده ای از اسیدهای غلیظ،قلیاها و حلال ها مناسب است.