پرایمرقیری(پایه قیر و رزین(حلب فلزی ۱۴ کیلوگرم))

خمیر نسبتا غلیظ و مشکی رنگ بر پایه قیر و رزین های نفتی می باشد و با بنزین رقیق می گردد و پس از خشک شدن کاملا الاستیک و غیر قابل انحلال در آب و بسیار مقاوم در برابر رطوبت می باشد.