پاک کننده سیمان از ابزار فلزی

اك کننده سـیمان از ابزار فلزي یک محصول توانمند و منحصـر به فرد بر پایه اسیدهاي غیر سمی می باشد که به راحتی پیوند مولکولی بین ذرات سیمان را شکسته و آن را داخل خود حل می کند.

با توجه به نوسانات قیمت، جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.