نفوذگرکریستال شونده SQ2000 (کیسه ۱۰ کیلوگرمی)

915,000 تومان

پودری باخاصیت آب بندی است که بصورت پوشش روی سطوح سیمانی از طریق ایجاد کریستال های سیمانی در سازه هایی که دچار نفوذ آب منفی به صورت یکپارچه هستند، کاربرد دارد.