ملات اپوکسی چند منظوره

نوعی ملات تعمیراتی و تقویت کننده چند منظوره بر پایه رزین اپوکسی بدون حلال می باشد که به صورت 2 جزئی تیکسوتروپیک می باشد . اجزای شیمیایی ویژه ای که فرمولاسیون این ماده به کار گرفته شده قابلیت اجرای آن را در تمامی مقاطع افقی و عمودی داخلی و خارجی انواع سازه ها فراهم ساخته است .