ماستیک قیری گرم اجرا

این محصول ترکیبی بر پایه لاستیک بیتومن اصلاح شده می باشد که برای پرنمودن درزهای انبساط و ژوئن های افقی مورد استفاده قرار می گیرد، این ماده هیچ گونه اثر سویی روی آب آشامیدنی ندارد.