ماستیک قیری سرد اجرا (سطل ۲۰ کیلوگرم)

نوعی ماستیک قیری یک جزئی است که از ترکیب لاستیک بیتومن، قیر و نوعی حلال و افزودنی های شیمیایی خاص تولید شده و چسبندگی بسیار زیادی به بتن، آجر، آسفالت و … دارد. پس از تبخیر حلال به جامدی انعطاف پذیر تبدیل می شود لذا ماده بسیار مناسبی برای پرنمودن درزهای انبساطی است.