خمیر کاشت میلگرد عمودی ( پک ۳ جزئی ۴٫۲ کیلوگرم)

این محصول ماده ای روان، 3 جزئی بر پایه اپوکسی اصلاح شده سالونت فری جهت کاشت آرماتور و بولت روی سطوح افقی است که پس از اختلاط سه جزء و اجرا به تدریج عمل نموده و مقاومت فشاری و کششی و خمشی مطلوب در سنین اولیه حاصل می گردد.