خمیر کاشت میلگرد افقی ( پک ۳ جزئی ۵ کیلوگرمی)

این محصول خمیری با خواص تیکسوتروپیک، 3 جزئی بر پایه اپوکسی اصلاح شده سالونت فری جهت کاشت آرماتور و بولت روی سطوح عمودی است که پس از اختلاط سه جزء و اجرا به تدریج عمل نموده و مقاومت فشاری و کششی و خمشی مطلوب در سنین اولیه حاصل می گردد.