ترمیم کننده بتن ویژه

این محصول نوعی ملات آماده پودری برپایه سیمان می باشد که به واسطه وجود پلیمرهای متنوع مخصوصا چسب بتن در ساختار خود علاوه بر قابلیت شکل پذیری و چسبندگی بسیار زیاد به انواع مصالح مخصوصا بتن، امکان نفوذناپذیر نمودن سطوح مورد کاربرد را نیز فراهم می سازد.