ترمیم کننده اپوکسی

این ترمیم کننده بر پایه اپوکسی سالونت فری سه جزئی با خواص ضد انقباض و بدون افت برای صافکاری و ترمیم سطوح عمودی و سقف مناسب جهت اجرا با ضخامت حدود 3 الی 6 میلیمتر در هر مرحله در دو نوع تولید گردیده است.