Showing all 11 results

افزودنی های بتن

ابرروان کننده

این محصول یک فوق کاهنده آب نسل جدید بتن با عملکرد بالا، بر پایه پلیمرهای پلی کربوکسیلات اتر می باشد. این ماده برای دستیابی به کاهش آب زیاد و تاثیر بر عملکرد بالا و حفظ اسلامپ طولانی، طراحی شده است. با توجه به نوسانات قیمت، جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

افزودنی های بتن

الیاف بتن(پلی پروپیلن)

الیاف بتن، الیاف و رشته هایي بر پایه مواد پلي پروپيلن (PP) مي باشد. این محصول، یك افزودني برای بتن و ملات، جهت كنترل ترک ها است. اضافه نمودن این ماده به شاتكریت، بتن و ملات، باعث جلوگيری از ایجاد ترک های ناشي از جمع شدگي خميری و نيز انقباض خشك خواهد شد. با توجه به نوسانات قیمت، جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

افزودنی های بتن

حباب هواساز بتن

ماده افزودنی حباب هواساز بتن برای کاهش نفوذپذیری و افزایش طول عمر بتن در برابر سیکل های تکراری انجماد و ذوب به بتن افزوده می شود. این ماده با ایجاد حباب های یکنواخت و کروی شکل(منظم) هوا و پخش شدن زنجیره ای این حباب ها در جزء چسباننده بتن خواص فوق را ایجاد می کند.

گونه ای ازمواد افزودنی بتن است که پس از افزوده شدن به بتن سبب تسریع هیدرتاسیون و افزایش روند سخت شدن ملات و بتن و در نتیجه باعث افزایش مقاومت اولیه بتن می گردد.

افزودنی های بتن

زودگیر شاتکریت مایع

زودگیر مایع با عملکرد قوی، فرموله شده به منظور کسب مقاومت های اولیه و بالا، جهت عملیات شاتکریت به روش تر می باشد. با توجه به نوسانات قیمت، جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

افزودنی های بتن

سوپرژل میکروسیلیس

ماده افزودنی سوپرژل گونه پیشرفته ای از مواد بهبود دهنده خواص رئولوژیک بتن در حالت خمیری و ارتقاء دهنده کیفیت مشخصات بتن سخت شده به لحاظ افزایش مقاومت فشاری و کاهش مقادیر جذب آب و نفوذپذیری می باشد.افزایش مدت زمان کارپذیری در حالت خمیری از مشخصات ویژه این ماده می باشد. با توجه به نوسانات قیمت، جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

افزودنی های بتن

ضد یخ بتن

ضد یخ بتن گونه ای از مواد افزودنی بتن است که  فاقد هرگونه یون کلر یا سایر مواد مخرب بتن می باشد که با جدید ترین فرمولاسیون های جهانی ساخت ضد یخ تهیه شده است. با توجه به نوسانات قیمت، جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

افزودنی های بتن

فوق روان کننده

این محصول یک فوق کاهنده آب نسل جدید بتن با عملکرد بالا، بر پایه پلیمرهای پلی کربوکسیلات اتر می باشد. این ماده برای دستیابی به کاهش آب زیاد و تاثیر بر عملکرد بالا و حفظ اسلامپ طولانی، طراحی شده است. این افزودنی بصورت مایع و فاقد کلراید بوده و با تمامی سیمان هایی که منطبق با استانداردهای شناخته شده بین المللی باشند، سازگاری دارد. با توجه به نوسانات قیمت، جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

افزودنی های بتن

منبسط کننده بتن و ملات

این محصول با هدف ایجاد انبساط قابل کنترل و امکان پیوستگی بهتر با فضای پیرامون به بتن و ملات اضافه می گردد.

افزودنی های بتن

مکمل دوغاب تزریق

افزودنی مکمل دوغاب تزریق برپایه پلیمرهای مصنوعی که قادر است ضمن کاهش قابل ملاحظه آب اختلاط، با اصلاح شکل ظاهری دوغاب از بروز پدیده آب انداختگی تا حد چشمگیری جلوگیری نماید.

افزودنی های بتن

پاورژل میکروسیلیس

پاورژل میکروسیلیس  ماده افزودنی  بهبود دهنده خواص رئولوژیک در حالت خمیری و ارتقاء دهنده کیفیت بتن سخت شده به لحاظ افزایش مقاومت فشاری و کاهش مقادیر جذب آب و نفوذپذیری می باشد با توجه به نوسانات قیمت، جهت استعلام قیمت و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.