نمایش 1–12 از 23 نتیجه

ابرروان کننده بتن ماده کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتن و افزاینده بسیار قوی کارایی با قابلیت حفظ کارایی بتن در حالت خمیری می باشد.

640,000 تومان

لیاف پروپلین به عنوان افزودنی ، جهت تقویت و مسلح نمودن انواع بتن و مخلوط های سیمانی و گچی مورد استفاده قرار می گیرد . مصرف الیاف پلی پرولین باعث افزایش مقاومت خمشی ، کششی ، برشی و سایشی می گردد.

افزودنی های بتن

حباب هواساز بتن

ماده افزودنی حباب هواساز بتن برای کاهش نفوذپذیری و افزایش طول عمر بتن در برابر سیکل های تکراری انجماد و ذوب به بتن افزوده می شود. این ماده با ایجاد حباب های یکنواخت و کروی شکل(منظم) هوا و پخش شدن زنجیره ای این حباب ها در جزء چسباننده بتن خواص فوق را ایجاد می کند.

افزودنی های بتن

دیرگیر بتن

دیر گیر بتن ماده ای است که پس از افزوده شدن به بتن موجب ایجاد تاخیر در زمان گیرش می گردد و سرعت پیشرفت واکنش هیراسیون را کم می کند.

گونه ای ازمواد افزودنی بتن است که پس از افزوده شدن به بتن سبب تسریع هیدرتاسیون و افزایش روند سخت شدن ملات و بتن و در نتیجه باعث افزایش مقاومت اولیه بتن می گردد.

افزودنی های بتن

زودگیر شاتکریت مایع

نوعی مایع افزودنی غیر قلیایی شتاب دهنده واکنش آب و سیمان، مخصوص عملیات شاتکریت تر است که در بتن ریزی در سطوح شیب دار، عملیات ترمیمی مقاطع بتنی و لاینینگ سازه های زیرزمینی کاربرد دارد.

افزودنی های بتن

زودگیر شاتکریت پودری

نوعی پودر افزودنی غیر قلیایی شتاب دهنده واکنش آب و سیمان، مخصوص عملیات شاتکریت خشک است که عامل تثبیت کننده در عملیات احداث تونل، لاینینگ کانال ها و تونل ها و تثبیت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار می باشد.

این افزودنی با خاصیت پوزولانی بر پایه کربوکسیلات، و به حالت ژل بوده و افزاینده خاصیت رئولوژیکی بتن در شکل خمیری برای ساخت بتن با مقاومت فشاری و خمشی بالا به کار می رود. مکانیزم عملکرد این محصول، واکنش با هیدروکسید کلسیم آزاد شده ناشی از هیدراسیون سیمان است.

ضد یخ بتن ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراسیون می باشد که برای ساخت و عملیات بتنی در سرما طراحی شده است و باعث تسریع پیشرفت واکنش هیدراسیون و تسریع زمان گیرش اولیه می شود.

ضد یخ بتن ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراسیون می باشد که برای ساخت و عملیات بتنی در سرما طراحی شده است و باعث تسریع پیشرفت واکنش هیدراسیون و تسریع زمان گیرش اولیه می شود.

ضد یخ بتن ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراسیون می باشد که برای ساخت و عملیات بتنی در سرما طراحی شده است و باعث تسریع پیشرفت واکنش هیدراسیون و تسریع زمان گیرش اولیه می شود.

افزودنی های بتن

ضد یخ ملات

ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراسیون که برای ساخت و اجرای ملات در سرمای شدید طراحی شده است که باعث تسریع در زمان گیرش اولیه و تشدید حرارت زایی در ملات های سیمانی می گردد.