عایق سفید

بر اساس رزین های اکریلیک پایه آب ساخته می شود و به عنوان عایق های رطوبتی روی سطوح مختلف ساختمانی همچون پشت بام، سرویس‌های بهداشتی، آشپزخانه، دیوارهای باران گیر و … بکار می رود.