عایق رطوبتی فضای داخلی

این محصول یک نوع عایق پلیمری/ پایه سیمانی دو جزئی تهیه شده از پلیمر آکرلیک، فیلر،سیلیس و سیمان اصلاح شده جهت عایق بندی انعطاف پذیر و یک دست بر روی بتن، سطوح سیمان کاری شده ، ساختارهای بنایی، سنگ مرمر و دیگر سازه ها می باشد که باعث بوجود آوردن سطحی عالی و غیر قابل نفوذ در برابر آب و همچنین در مقاوم نفوذ نمک و کلر می باشد.