عایق رطوبتی فضای خارجی

این محصول یک عایق رطوبتی تک جزئی با پایه اکرلیک با حالت الاستیسیته بالا جهت عایق کاری سطوح افقی و عمودی بدون نیاز به ترکیب با هیچ ماده دیگری ، قابل استفاده به عنوان عایقی مطمئن و جایگزین عایق های سنتی و ایزوگام می باشد.