عایق درزژوئن

ماده درزگیر دو جزئی جهت کنترل و تعدیل درزها(درزانقطاع) که از ترکیبات پلی سولفاید تشکیل شده است . پس از ترکیب دو ماده یک نوع ماده پلاستیکی کاملا انعطاف پذیر با خاصیت کشسانی بسیار زیاد حاصل می شود که ماندگاری و ثبات کیفی آن در شرایط سخت محیطی با طول عمر سازه بتنی برابر خواهد بود.