نمایش دادن همه 2 نتیجه

دسته بندی نشده

تراز کننده سیمانی

تراز کننده سیمانی مخلوط آماده تک جزئی پایه سیمانی با قابلت پرکنندگی، جریان پذیری زیاد و فاقد انقباض می باشد،که با توجه به قابلیت خودتراز شوندگی، برای تسطیح مقاطع ناهموار کاربرد دارد.

دسته بندی نشده

روان کننده

روان کننده بتن ماده کاهنده آب و افزاینده کارایی بتن است که در ساخت بتن های مسلح و غیرمسلح در دماهای معمولی کاربرد دارد.