Showing all 3 results

تراز کننده سیمانی مخلوط آماده تک جزئی پایه سیمانی با قابلت پرکنندگی، جریان پذیری زیاد و فاقد انقباض می باشد،که با توجه به قابلیت خودتراز شوندگی، برای تسطیح مقاطع ناهموار کاربرد دارد.

نوعی ترکیب پودری سیمانی آماده با اجزا سازنده نرم می باشد که به صورت خشکه پاشی بر روی بتن تازه ریخته شده استفاده می گردد. مقاطع خشکه پاشی شده پس از عملیات پرداخت(شمشه کشی یا ماله کشی) کاملا صاف و یکپارچه، سخت و مقاوم در برابر سایش می گردند.

این محصول یک پوشش کف بر پایه رزین اپوکسی نووالاک اصلاح شده، بدون حلال و با مقاومت مکانیکی و شیمیایی عالی است. این پوشش جهت محافظت از سطوح بتنی کف در برابر طیف گسترده ای از اسید های غلیظ، قلیاها و حلال ها مناسب است.