نمایش 13–23 از 23 نتیجه

افزودنی های بتن

فوق روان کننده دیرگیر

فوق روان کننده دیرگیر بتن ماده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارایی بتن با قابلیت افزایش مدت زمان کارایی بتن در حالت خمیری می باشد.

افزودنی های بتن

فوق روان کننده زودگیر

فوق روان کننده زودگیر ماده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارایی بتن در حالت خمیری با قابلیت تسریع زمان گیرش اولیه می باشد که در ساخت بتن های مسلح و غیر مسلح در مناطق سردسیر کاربرد دارد.

فوق روان کننده نرمال به عنوان ماده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارائی بتن تولید گردیده که باعث کاهش نفوذپذیری بتن و افزایش مقاومت فشاری و انسجام بتن می گردد.این ماده افزودنی بتن علاوه بر سهولت اجرای بتن باعث تسریع حصول مقاومت در سنین مورد نظر و افزایش مقاومت های اولیه و نهایی بتن می گردد.

542,500 تومان

فوق روان کننده نرمال به عنوان ماده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارائی بتن تولید گردیده که باعث کاهش نفوذپذیری بتن و افزایش مقاومت فشاری و انسجام بتن می گردد.این ماده افزودنی بتن علاوه بر سهولت اجرای بتن باعث تسریع حصول مقاومت در سنین مورد نظر و افزایش مقاومت های اولیه و نهایی بتن می گردد.

فوق روان کننده نرمال به عنوان ماده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارائی بتن تولید گردیده که باعث کاهش نفوذپذیری بتن و افزایش مقاومت فشاری و انسجام بتن می گردد.این ماده افزودنی بتن علاوه بر سهولت اجرای بتن باعث تسریع حصول مقاومت در سنین مورد نظر و افزایش مقاومت های اولیه و نهایی بتن می گردد.

986,600 تومان

فوق روان کننده نرمال به عنوان ماده کاهنده قوی آب و افزاینده قوی کارائی بتن تولید گردیده که باعث کاهش نفوذپذیری بتن و افزایش مقاومت فشاری و انسجام بتن می گردد.این ماده افزودنی بتن علاوه بر سهولت اجرای بتن باعث تسریع حصول مقاومت در سنین مورد نظر و افزایش مقاومت های اولیه و نهایی بتن می گردد.

افزودنی های بتن

منبسط کننده بتن و ملات

این محصول با هدف ایجاد انبساط قابل کنترل و امکان پیوستگی بهتر با فضای پیرامون به بتن و ملات اضافه می گردد.

افزودنی های بتن

مکمل بتن

مکمل بتن گونه پیشرفته ای از مواد افزودنی بتن است که برای ساخت بتن های توانمند و چند منظوره در زمان ساخت به بتن افزوده می شود. این ماده علاوه بر بالا بردن اسلامپ در زمان ساخت بتن(افزایش کارایی) باعث رفع جذب آب و قطع نفوذپذیری بتن سخت شده می گردد.

افزودنی های بتن

مکمل دوغاب تزریق

افزودنی مکمل دوغاب تزریق برپایه پلیمرهای مصنوعی که قادر است ضمن کاهش قابل ملاحظه آب اختلاط، با اصلاح شکل ظاهری دوغاب از بروز پدیده آب انداختگی تا حد چشمگیری جلوگیری نماید.

این افزودنی با خاصیت پوزولانی بر پایه کربوکسیلات و به حالت ژل بوده و افزاینده خاصیت رئولوژیکی بتن در شکل خمیری می باشد که جهت ساخت بتن نفوذناپذیر و پرمقاومت، ساخت انواع مخازن، استخر، کانال آب و فاضلاب، تصفیه خانه ها و منهول ها و ساخت سازه های در معرض حمله یون های مخرب شیمیایی و مواد خورنده بکار می رود.

افزودنی های بتن

ژل میکروسیلیس

این افزودنی با خاصیت پوزولانی بر پایه کربوکسیلات، و به حالت ژل بوده و افزاینده خاصیت رئولوژیکی بتن در شکل خمیری برای ساخت بتن با مقاومت فشاری و خمشی بالا به کار می رود.