• نظرها: 0
  • تاریخ انتشار: ۲۰:۳۸:۳۹ | دوشنبه, ۲۰ / مهر / ۱۳۹۴
  • در اطلاعات فنی بتن
  • توسط admin
  • نمایش ها: 20027
  • (رتبه فعلی 0.0/5 ستار ها) تمامی آرا: 0

مواد افزودنی در بتن

مواد افزودنی ، مواد شیمیایی هستند که به مقدار جزئی به بتن اضافه می شوند تا بعضی از خواص مناسب و مطلوب را در بتن ایجاد کنند . میزان مصرف مواد مضاف در بتن کم بوده و معمولا به صورت درصدی از وزن سیمان مشخص می شود .

افزودنی های شیمیایی اساسا تقلیل دهنده های آب ، کندگیر کننده ها و تسریع کننده های گیرش هستند که در آیین نامهASTM C 494 -82 به ترتیب تحت عنوان تیپ های C, B A طبقه بندی شده اند .دسته بندی افزودنی های شیمیایی در آیین نامه BS 5075:82 هم اساسا مشابه می باشد . جداول ذیل افزودنی های لازم را برای حالت های مختلف مشخص می کنند .دسته اول : تسریع کننده ها ( زودگیرها) Accelerating Admixtures

این دسته از مواد افزودنی ، سبب می شوند تا گیرش سیمان تسریع و باانتیجه بتن زودتر بگیرد و سفت شود . موارد مصرف تسریع کننده ها بطور کلی در تمام مواردی است که سیمان زودگیر مصرف می شود . یعنی هرجا که مصرف سیمان زودگیر لازم باشد ، ( در تعمیرات فوری ، جایی که بخواهند قالب را زود باز کنند و جایی که هوا سرد است ) می توان به جای سیمان زودگیر از سیمان معمولی به اضافه این ماده افزودنی استفاده کرد .

دسته دوم : کندگیرکننده ها RetarderingAdmixture

موادی هستند که اگر به بتن اضافه شوند ، زمان گیرش و سخت شدن بتن را به تعویق می اندازند . لذا در تمام مواردی که سیمان کندگیر یا دیرگیر به کار برده می شود ، می توان به جای آن از سیمان پرتلند معمولی به اضافه مواد افزودنی کندگیر کننده استفاده کرد . ( از جمله در بتن ریزی های حجیم برای جلوگیری از تنش های حرارتی ، در هوای گرم برای ساده کردن نحوه مراقبت ، در هوای گرم برای جلوگیری از ایجاد اتصالات سرد ). کندگیر کننده ها در هوای خیلی گرم که زمان گیرش معمولی بتن کم می شود و همچنین برای جلوگیری از ایجاد ترک های ناشی از گیرش در بتن ریزی های متوالی ، مفید می باشند . معمولا با استفاده از یک ماده افزودنی کندگیر کننده در سخت شدگی بتن تاخیر ایجاد می شود و این خاصیتی است که در ایجاد سطح پرداخت شده مفید می باشد .

دسته سوم : تقلیل دهنده های آب (روان کننده ها)Water Reducing Admixtures

موادی هستند که اگر به بتن اضافه شوند ، بدون اینکه نیازی به افزایش آب باشد ، اسلامپ(کارایی) بتن افزایش می یابد . به این مواد گاهی مواد افزودنیکاهش دهنده آب نیز گفته می شود به جهت روان کنندگی مناسب این مواد ، بعضی از مهندسین برای رسیدن به کارایی بالاتر ، ترجیح می دهند به جای استفاده از نسبت آب به سیمان بیشتر از موادافزودنی روان کننده استفاده کنند . استفاده از این دسته از مواد افزودنی در مواردی که از پمپ بتن استفاده می شود مناسب است . روان کننده ها را در بازار به نام پلاستی سایزر (Plasticizer) و نوع مرغوب آن را به نام سوپر پلاستی سایزر (Super Plasticizer ) یا فوق روان کننده عرضه می کنند .

بطور کلی این افزودنی ها به سه منظور بکار می روند :

1- رسیدن به مقاوتی بالاتر ، نسبت به بتن بدون افزودنی ، با کاهش نسبت آب به سیمان و یک کارایی ثابت .

2- رسیدن به یک کارایی مشخص با کاهش مقدار سیمان مصرفی و نتیجتا کاهش حرارت هیدراتاسیون در توده بتن .

3-افزایش کارایی و بنابراین سادگی بتن ریزی در قالب هایی با آرماتور انبوه و موقعیت های غیر قابل دسترسی .

در استاندارد ASTM C 494 – 82 افزودنی هایی را که فقط میزان آب را کاهش می دهند تحت عنوان تیپ A دسته بندی کرده است . لیکن اگر افزودنی ها همزمان با کاهش آب باعث تاخیر در گیرش هم بشوند ، تحت عنوان تیپ D طبقه بندی شده اند . روان کننده هایی که باعث تسریع در گیرش نیز می شوند ، تیپ Eمی باشند . اطلاعات مورد نیاز در مورد این افزودنی ها بر اساس آیین نامه BS 5075 در جداول فوق داده شده است .

میزان کاهش آب مخلوط که در اثر استفاده از افزودنی ها حاصل می شود ، بین 5 تا 15 درصد تغییر می کند . افزودنی های روان کننده با ایجاد پراکندگی سیمان در مخلوط بتن ، ضمن ایجاد سطوح بیشتر در تماس با آب ، باعث هیدراتاسیون بهتر سیمان می شوند و به این دلیل در دراز مدت مقاومت این بتن از بتنی که با همین نسبت آب به سیمان و بدون افزودنی ساخته می شود ، بیشتر خواهد بود . اگر روان کننده ها بطور صحیح استفاده شوند ، دوام بتن بیشتر خواهد شد و در دراز مدت هیچ اثر مشخص دیگری روی خواص بتن ایجاد نخواهد شد .

فوق روان کننده ها : Super Plasticizers

این مواد یکی از جدید ترین و موثر ترین انواع تقلیل دهنده های آب می باشند که در آمریکا به عنوان روان کننده های قوی و در ASTM به عنوان تیپ F نامگذاری شده اند . افزودنی هایی هم وجود دارند که در ضمن تقلیل آب به میزان زیاد باعث مقداری تاخیر در گیرش هم می شوند و به عنوا تیپ G طبقه بندی شده اند . جداول فوق اطلاعاتی را در این زمینه ارائه می دهد . این نوع افزودنی در تولید بتن های روان در مواقعی که محل بتن ریزی غیر قابل دسترسی است و یا در محل هایی که بتن ریزی خیلی سریع لازم است ، بکار می روند . مورد مصرف دیگر روان کننده ای قوی در تولید بتن های با مقاومت خیلی بالاست که با کارایی معمولی و نسبت آب به سیمان بسیار پایین بدست می آیند . هنگامی که هدف رسیدن به مقاومتی بالا با یک کارایی داده شده باشد ، مصرف روان کننده های قوی می تواند مصرف آب را 25 تا 35 درصد کاهش دهد . ( در مورد روان کننده های دیگر میزان کاهش آب تقریبا نصف این مقدار است ) . در نتیجه با استفاده از نسبت آب به سیمان پایین ، بتن های با مقاومت بسیار بالا ساخته می شود . مدت زمان بقاء کارایی بالای ایجاد شده توسط روان کننده های قوی کم است . به عبارت دیگر سرعت کاهش اسلامپ زیاد است و پس از 30 تا 90 دقیقه کارایی به حالت طبیعی خود برمی گردد . به این دلیل این نوع افزودنی باید کمی قبل از ریختن بتن در قالب به مخلوط اضافه شود . در عمل معمولا روان کننده های قوی در ضمن مخلوط کردن به بتن اضافه می شوند و پس از اضافه کردن آنها مدت زمان کوتاهی به مخلوط کردن بتن ادامه دهیم . در مورد بتن های آماده دو دقیقه بهم زدن پس از اضافه کردن روان کننده قوی ضروری است .

دسته چهارم : مواد مضاف هوازا Air Entraining Admixtures

مواد مضاف هوازا سبب می شوند حباب های بسیار ریز هوا (حباب های ریزتر از 05/0 میلیمتر که طبیعتا با چشم قابل رویت نیستند) ، دربتن ایجاد شود به مواد مضاف هوازا گاهی مواد مضاف ایجاد کننده حباب هوا و به بتن حاصله در اصطلاح بتن هوادار می گویند . بتن هوادار در محدوده 4 درصد الی 8 درصد هوا دارد .

محاسن استفاده از بتن هوادارعبارتند از :

افزایش قابلیت آب بندی ، افزایش مقاومت در مقابل یخبندان ، کاهش امکان تورق ، کاهش میزان جذب آب ، افزایش مقاومت در برابر حمله سولفات ها ، کاهش امکان جدا شدن دانه ها ، افزایش مقاومت در مقابل شرایط بد جوی ، کاهش امکان آب انداختن ، کاهش میزان افت و خزش ، افزایش میزان روانی بتن (افزایش کارایی)

دسته پنجم : ضد یخ ها

ضد یخ ها معمولا در مواردی بکار می روند که امکان یخ زدن بتن تازه فراهم باشد ، (معمولا دمای زیز صفر درجه) .

ضد یخ ها دو کار عمده انجام می دهند :

1- دمای انجماد آب را بسته به میزان مصرف آنها ، پایین می آورند ( هر چه ضد یخ بیشتری مصرف شود دمای انجماد پایین تر می آید) .

2-تا حدی نقش تسریع کننده دارند . بعضی باعث می شوند که واکنش های هیدراسون سریعتر انجام گیرد و بنابراین دمای زمان گیرش بتن بالاتر می رود .دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

Leave a reply

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: فیلد اجباری. غیر فعال
وبسایت::
کد امنیتی:: فیلد اجباری.
دیدگاه: فیلد اجباری.