ماموریتHPC


تمایز ماموریت ما در تعهد به ارائه خدمات جامع در فضای پویا، حرفه ای وپاسخگوبا ارائه محصولات باکیفیت وباثبات با قیمتی مناسب همراه با خدمات مشاوره ای لازم با اتكا به نيروي انساني كارآمد و متخصص وارتباط با مراكز علمي است.
محصولات ما توسط شرکت هائی تامین می شود که دارای بازاری گسترده بوده و خوش نام می باشند، در این همکاری سیاستHPC مبتنی بر بهبود مستمرمحصولات وخدمات با همکاری تامین کنندگان فعلی وجدیدمی باشد.
استراتژی HPCدر جهت گسترش فعالیت های سودمند در بلند مدت تعیین شده است پس اولویت با راستای توسعه تكنولوژي و تغييری است كه سازگار با نيازهاي حال و‌آينده مشتریان برای ایجاد و افزایش ارزش باشد.
HPCدارای استراتژی پویا بوده و توسط فلسفه مشتری مداری پشتیبانی می شود ما مطمئن هستیم که در رقابت های بازارصنعت موادشیمیایی ساختمان موفق خواهیم بود زیرا اعتقاد داریم راه كسب تجربه، مواجهه با چالش هاوبرخوردحرفه ای وعلمی باانها است.

چشم اندازHPC

به عنوان یک گروه انسان محور با تعامل مستمر و صادقانه بین مدیریت، کارکنان،تیم بازاریابی وفروش،مشتریان،تولیدکنندگان وسایر ذینفعان سعی در دست یابی به جایگاه ویژه تامین نیازمندی های صنعت بتن، و مشارکت فعال در امر توسعه کیفی پایدار فعالیت های عمرانی در سرتاسر ایران داریم.