زودگیر شاتکریت مایع

نوعی مایع افزودنی غیر قلیایی شتاب دهنده واکنش آب و سیمان، مخصوص عملیات شاتکریت تر است.

این محصول با استانداردهای ذیل مطابقت دارد :

ASTM C1141, ASTM C1398, EN 934-5, ISIRI 2930-5, ISIRI 12601

 

ویژگی ها و اثرات :

·       تسریع واکنش هیدراتاسیون

·       افزایش چسبندگی

·       حصول مقامومت های اولیه بالاتر

·       بتن پاشی خشک با ضخامت های کم و زیاد

·       ایجاد پوسته دائمی شاتکریت شده

·       بتن پاشی با ضخامت حدود 35 سانتیمتر در یک مرحله

·       کاهش چشمگیر مقادیر جداشدگی پس از بتن پاشی

·       بتن پاشی آسان و چسبنده در تمامی جهات ها

·       چسبندگی بسیار زیاد به مقاطع زیر کار مخصوصا بتن و سنگ

·       ساخت بتن و بتن ریزی در هوای سرد

·       فاقد اثرات منفی بربخش آرمه سازه بتنی

·       جلوگیری از یخ زدگی بتن و ملات

 

موارد کاربرد :

·       بتن پاشی یا شاتکریت

·       بتن ریزی در سطوح شیب دار

·       عملیات ترمیمی مقاطع بتنی

·       عامل تثبیت کننده در عملیات احداث تونل

·       لاینینگ کانال ها و تونل ها

·       تثبیت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار

·       لاینینگ سازه های زیرزمینی

 

میزان مصرف :

بر اساس سرعت ساختن بتن و مدت زمان لازم برای بتن پاشی و مقادیر اولیه مد نظر مصرف 2 تا 7 درصد وزن سیمان توصیه می گردد که برای محاسبه مقادیر مصرفی دقیق انجام آزمون های کارگاهی الزامی می باشد.

 

دستور العمل مصرف :

زودگیر شاتکریت مایع باید براساس اصول و روش منطبق بر نیاز پروژه مورد استفاده قرار بگیرد. اما پارامترهای ذیل در روش مصرف ماده موثر هستند :

1-    نحوه و زمان اختلاط زودگیر شاتکریت با بتن

2-    نوع دستگاه پاشش بتن

3-    نازل پاشش

 

نکات فنی :

خواص و اثرات ماده شاتکریت با تغییر پارامترهای مندرج در ذیل می تواند کاهش یافته یا افزایش پیدا کند:

·       عیار سیمان در طرح اختلاط

·       نسبت آب به سیمان

·       ضخامت لایه بتن پاشی شده

·       دمای مقاطع زیر کار

·       دمای آب اختلاط و مصالح مصرفی

·       دمای مایع در زمان مصرف

·        نوع تجهیزات

·       روش بتن پاشی

 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی :

·       حالت فیزیکی :مایع

·       وزن مخصوص : 0.05 ±1.33 گرم بر سانتی متر مکعب

·       مقدار کلراید : فاقد(کمتر از حدود استاندارد)

بسته بندی :

·       گالن 24 کیلوگرمی

ملاحظات :

·       شرایط نگهداری :به جهت واکنش پذیر بودن ماده زودگیر شاتکریت مایع همیشه باید در ظرف دربسته اولیه نگهداری شود، توصیه می شود ظروفی را که باز می شوند زودتر به مصرف برسانید، دور از یخبندان و تابش مستقیم نور خورشید و در دما 10+ الی 30+ درجه سانتی گراد

·       مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه

·       نکات ایمنی: این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا باید با آب شیرین فراوان شسته شود .در صورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود. این ماده آتش زا نیست.