دانلود مقررات ملی ساختمان ( مباحث 22 گانه)

برای دانلود هرکدام از مباحث روی عنوان آن کلیک کنید


•مبحث اول ( تعاريف)- (۱۳۹۲)
•مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (۱۳۹۲)
• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )- (۱۳۹۲)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۲)


• مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲)
• مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (۱۳۹۲)
• مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲)
• مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم(۱۳۹۲)
• مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲)


• مبحث يازدهم ( طرح و اجراي صنعتي ساختمان ) – (۱۳۹۲)
•مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )- (۱۳۹۲)
• مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها )-(۱۳۸۲)
• مبحث چهاردهم (تأسيسات مکانيکي )-( ۱۳۹۱ )
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي )- (۱۳۹۲)


• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي )-( ۱۳۹۱) 
• مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( ۱۳۸۹)

• مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (۱۳۹۰ )
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-( ۱۳۸۹ )
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها)- (۱۳۸۴)
• مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)( ۱۳۹۱)
• مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)