مشاورهامروزه مدیران حرفه ای برای تصمیم گیریهای مهم خود از مشاوران متخصص و با تجربه استفاده می کنند و این امر برابر است با هزینه کمتر و بازدهی بهتر وجلوگیری از هدررفت ودوباره کاری در پروژه ها.

از این جهت گروه اچ پی سی با کادری متخصص از مهندسین ارشدو کارشناسان با تجربه آمادگی خود را جهت مشاوره در امور پروژه های مختلف اعلام می دارد .


— زمینه های مشاوره وکارشناسی وتامین مواد اچ پی سی :

•  امور کیفی سازه های بتنی وبتن آرمه وبهینه سازی ومقاوم سازی.

• استفاده از انواع افزودنی های بتن به منظور افزایش مقاومت ،پایایی ،دوام ،کارایی ،روانی و واترپروفینگ بتن.

•  ترمیم سازه های بتنی واضافه کردن الحاقات سازه ای.

•  آب بندی بتن وسازه های بتنی وهمچنین درزبندی.

•  محافظت ونگهداری بتن تازه وبتن سخت شده درشرایط مختلف محیطی.

•  ثابت سازی واستفاده از چسب های ساختمانی.

• استفاده از پوشش دهنده های سطحی محافظ.

لازم به ذکر است مدیران و کارشناسان متخصص ما همواره تلاش دارند تا بهترین و کارا ترین واقتصادی ترین پیشنهادات خود را درزمینه های ذکرشده ،بانهایت دقت وسرعت به مشتریان خود ارائه نمایند.