ضد یخ بتن

گونه ای از مواد افزودنی بتن است که  فاقد هرگونه یون کلر یا سایر مواد مخرب بتن می باشد که با شتاب دادن به واکنش هیدراسیون، مانع از یخ زدن بتن مسلح می گردد.

ضد یخ بتن با استانداردهای زیر مطابقت دارد:

BS EN 480-2,ACI 306 R,ASTM C494 type C,BS5075,ISIRI2930,ASTM C827

ویژگی ها و اثرات :

افزایش سرعت هیدراسیون

تسریع زمان گیرش اولیه

کاهش نقطه انجماد بتن

سازگاری با انواع سیمان های پرتلند

تسریع پیشرفت واکنش حرارت زایی بتن

افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن

موارد کاربرد:

بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان

انجام کارهای ترمیمی و ساخت ملات در هوای سرد و یخبندان

میزان مصرف :

میزان مصرف بسته به دمای محیط مصرف و عیار سیمان متغیر است که جدول ذیل به عنوان راهنما قابل استفاد می باشد:

دمای محیط بر حسب

درجه سانتیگراد

درصد وزنی مصرف ضد یخ بر اساس وزن سیمان مصرفی در عیارهای مختلف بتن

عیار 300

عیار 350

عیار 400

0 تا 5-

2.5

2

1

5- تا 10-

3

2.5

2

10- تا 15-

5

4

3

 

توجه : معادل وزنی ضد یخ بتن مصرفی را از آب اختلاط کسر نمایید ، در این شرایط بدون ایجاد تغییرات در اسلامپ(روانی) بتن ریزی تداوم یافته و هیچگونه افت مقاومتی بروز نمی کند .

دستورالعمل مصرف :

ابتدا سطح قالب ها و آرماتورها را از آب و یخ بزدایید و در صورت امکان آنها را گرم نمایید تا دمای اولیه آنها به بیش از 5 درجه سانتیگراد برسد . سپس هنگام ساخت بتن بهتر است ضد یخ را با آب مصرفی مخلوط و سپس به اجزای خشک اضافه نمایید . در صورت استفاده از بتن آماده ضد یخ مصرفی را به داخل تراک ریخته و پس از اختلاط کامل بتن ریزی را آغاز نمایید .

نکات اجرایی:

دمای بتن از محدوده 6 درجه سانتی گراد کاهش پیدا نکند.

در صورت امکان با پوشش مناسب درجه حرارت بتن را حفظ نمایید.

چنانچه ضد یخ شما دچار یخ زدگی شد ، آن را چند ساعت در دمای محیط اتاق قرار دهید تا به حالت اولیه برگردد و به هیچ عنوان با حرارت مستقیم سعی در یخ زدایی نکنید.

در صورت لزوم می توان مصالح به ویژه آب مصرفی را گرم نمود وبا استفاده از پوشش مناسب از اتلاف دمای بتن تازه ریخته شده جلوگیری بعمل آورد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی :

رنگ: زرد

حالت فیزیکی: مایع

وزن مخصوص:1.2 کیلوگرم بر لیتر

مقدار کلراید:          فاقد یون کلر

اسیدیته(PH):       7/5

بسته بندی:

گالن 20 لیتری

ملاحظات:

شرایط نگهداری:به دور از تابش نور خورشید (محدوده دمایی10+ تا 30+ درجه سانتی گراد)

مدت نگهداری: یکسال در بسته بندی اولیه

نکات ایمنی:این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود یه هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فورا با آب شیرین فراوان شسته شود. در صورت بلعیده شدن فورا به پزشک مراجعه شود. این ماده آتش زا نیست.